Menu
Konflikt & kultur

 Pris: 2.500 kr. pr. time. Afregnes per påbegyndt kvarter.
Udelukkende til virksomheder, offentlige institution og stat/kommune.

Enkel er loven for antipati: hvad man ikke forståR, kan man ikke li.        - Piet Hein 

 

Ordet "konflikt" kommer af det latinske "conflictus", der kan oversættes til "sammenstød". En konflikt er et sammenstød af modsatrettede ønsker og holdninger. Bag enhver konflikt står mennesker med holdinger og værdier, som de oplever, modparten vil hindre eller ødelægge.

Grundstenen i forebyggelse og håndtering af konflikter ligger i at forstå, hvilke værdier og holdninger du bliver konfronteret med og forholde dig til dem.

Opdag hvordan du forhindrer konflikter og forstå kulturelle forskelle.

Et andet ord for holdinger og værdier hos mennesker er "kultur". Essensen af kultur i forbindelse med konflikter, definerer vi som flere centrale værdier, der opfattes som betydningsfulde for en grupoe, og som styrer forventningerne til adfærd og normer hos medlemmer af gruppen.


Kultur bliver fortolket individuelt af hvert medlem, selvom det som udenforstående kan opleves som den samme fortolkning og adfærd. Når du forstår, hvilke værdier og holdninger mennesket identificerer sig med, kan du langt bedre forebygge og forstå konflikter.

Respekter individet, aldrig din generelle fortolkning af en kultur.

Hos MenneskeKenderen får du indsigt i, hvordan du bedre kommer til en dybere forståelse af kulturer og konflikter: 

  • Kommuniker til mennesker fra en anden religiøs baggrund

  • Forstå værdisættet hos subkulturer

  • Forebyg misforståelser og fejlagtige antagelser om andre nationaliteter

  • Metoder til fortolkning af andre kulturer

  • Forebyggelse af konflikter

  • Magtforhold i kulturer & sociale sammenhænge

  • Konfliktens væsen og ansigter

  • Hvordan du kommunikerer din kulturbaggrund til andre

 

Uanset om du skal forholde dig til mennesker fra en anden religøs, national eller politisk baggrund eller subkultur, der er en anden end din egen, får du sammen med MenneskeKenderen værktøjer, viden og virkemidler til langt bedre at forholde dig til dem, og dem til dig.

Med MenneskeKenderen får du den menneskelige indsigt, der sætter dig i stand til at kommunikere med andre kultureR og undgå konflikter.

Konfliker og Kultur

SE MERE OM RÅDGIVNING HER
RÅDGIVNING
AFDÆK SANDHEDEN
PROBLEMLØSER
KOMMUNIKATION