Menu
Ledervejledning

Pris: 2.500 kr. pr. time. Afregnes per påbegyndt kvarter.
Udelukkende til virksomheder, offentlige institution og stat/kommune.

Fra godt menneske til god leder!

 

To af de største udfordringer mennesker kan have udenfor sig selv er at være forældre eller leder. 

Ligheden mellem at være Leder eller Forælder er slående, idet vi oftest er de personer, der giver indflydelse, inspiration og impuls til individet og dermed fører vedkommende frem til et fastsat mål, hvad enten vi taler om familie eller virksomhed. Til trods for den umiddelbare lighed, så er virkeligheden en helt anden, idet vi taler om store forskelligheder mellem de to roller. Du vil som Leder sjældent opleve medarbejdere, du har haft fra barnsben. Sandheden er den, at langt de fleste medarbejdere er mindre påvirkelige end femårige børn, mens de på samme tid er mere stædige end en 15-årig teenager.

Hvis du agerer som forælder over for dine medarbejdere, kan du kun forvente, at de reagerer tilbage som børn. Vil du derimod opnå, at dine medarbejdere agerer og reagerer som selvstændige, selvtænkende og selvmotiverende mennesker, kan du hos MenneskeKenderen finde en råd-giver, der giver dig råd til brug af værktøjer og redskaber, der kan sætte dig i stand til at skabe muligheder. Du vil ligeledes finde en vej-leder, der giver dig indsigt i og forståelse for, hvordan du bliver en God Leder.

Ledelse er at skabe resultater igennem andre mennesker!

Du står som samtidens leder overfor helt nye opgaver og udfordringer. Dine medarbejdere kræver nærvær, indsigt og samspil som aldrig før i ledelsens historie. Du oparbejder dine evner til at være samtidens og fremtidens leder sammen med MenneskeKenderen. I et sparringsforløb får du:

  • Indsigt i din adfærd & hvad der styrer dine impulser

  • Værktøjerne til at forstå dig selv og dine følelser dybere

  • Konkrete redskaber til selvledelse og ledelse af mennesker

  • Udvikling af din følelsesmæssige indsigt i mennesker

  • Psykologiske indgange til dagligdagens ledelsesudfordringer

Du og jeg arbejder med de dele af din ledelse, som du ønsker at gøre noget ved, og de dele vi sammen opdager, du burde arbejde med.

Ledelses-lignelsen er enkel:
Ledelse er at skabe resultater igennem mennesker.

For at forstå hvordan du skaber resultater igennem mennesker, skal du forstå mennesker.

For at kunne forstå andre mennesker skal du først forstå dig selv.

God ledelse starter med selvforståelse og slutter i forståelse af hver enkelt medarbejder.

Hvad der kan synes enkelt og ligetil er i praksis langt mere besværligt, fordi virkeligheden er langt mere kompleks end vores fortælling om den.

Sammen med MenneskeKenderen udvikler du dine evner og din følsomhed for dig selv og andre mennesker.

Du får hos MenneskeKendern en råd-giver og en vej-leder, der er nådesløs ærlig, direkte og handlingsorienteret. Fra godt menneske til god leder.

Læs mere om MenneskeKenderens syn på ledelse, når du trykker herLedelse Grafik .001

Se mere om ledelse her:
Ledelse
MEDARBEJDEREVALUERING