Menu
Problemløser

Pris: 2.500 kr. pr. time. Afregnes per påbegyndt kvarter.
Udelukkende til virksomheder, offentlige institution og stat/kommune.

Problem: vanskelighed, som skyldes bestemte omstændigheder, og som kræver en velovervejet og målrettet indsats at løse

Den gordiske knude var uløst, indtil Alexander den Store løste den ved resolut at trække sit sværd og hugge knuden over. Hvad der syntes som et kompliceret problem blev bogstaveligt løst overraskende hurtigt, effektivt og målrettet.

Uanset om problemet er i din virksomhed, hos medarbejderne eller kommer udefra, får du hos MenneskeKenderen gode, gedigne og gennemtænkte råd og indsigter i, hvordan du løser problemet. 

Typisk vil du forsøge at løse et problem selv med de forhåndenværende midler.

MED MENNESKEKENDEREN HAR DU EN RÅDGIVER, DER LØSER DINE GORDISKE KNUDER

Ethvert problem starter hos et eller flere mennesker, derfor er indsigten i, hvordan mennesker tænker og handler, vigtig, når du skal løse et problem. Hvordan mennesker handler i pressede situationer, og hvordan man håndterer komplicerede problemstillinger, er MenneskeKenderens speciale.

Med MenneskeKenderen som din sparringpartner får du en uvildig, upolitisk og ukompliceret partner, der har indsigt i de komplekse psykologiske faktorer, der påvirker problemet, dig og alle i nærheden af problemet. Sammen finder vi den bedste langsigtede løsning for dig.

KnudeGordisk

Du kan bruge MenneskeKenderen til alle problemer, der involverer din forretning, ledelse, nuværende og tidligere medarbejdere, konkurrenter og ydre trusler, konkrete som abstrakte. 

Lad Menneskekenderen hjælpe dig til at erkende, hvordan du løser dit problem hurtigt, effektivt og målrettet!

Du skal bruge MenneskeKenderen til at løse menneskelige problemer. Vores levebrød er at løse problemer med og igennem mennesker. Sammen løser vi dine gordiske knuder hurtigt, effektivt og målrettet.

SE MERE OM RÅDGIVNING HER
Rådgivning
Afdæk Sandheden
KONFLIKT & KULTUR
KOMMUNIKATION