Menu
Rekruttering

Man bliver ansat på sine kompetencer og fyret på sin personlighed

Når du ansætter nye mennesker, har du ofte overdreven fokus på din næste medarbejders evner i forhold til jobbets faglighed. 

Desværre er stor faglighed aldrig lig med stor personlighed og evnerne til at være en givende del af din virksomhed.

Ansæt den mest rigtige...
Spar dig selv og din næste medarbejder besværet og ærgelsen over en fejlansættelse.
Sammen med MenneskeKenderen gør du en aktiv indsats for, at du og din virksomhed ansætter det menneske, der med størst sandsynlighed passer i personlighed sammen med resten af jeres firma.

Når du aktivt søger at opdage, hvem personen er og personens værdier og holdninger, har du meget større indsigt i om mennesket vil kunne fungere sammen med dig og dine kolleger.

Jeg bruger min adfærdspsykologiske og følelsesmæssige indsigt og erfaring til at hjælpe dig til at finde din næste medarbejder. Til at understøtte det bruger jeg anerkendte psykologiske analyser:

Forebyggelse mod ansættelse af dårlige medarbejdere er bedre end helbredelse af dårlig arbejdsatmosfære. 

Din investering i ansættelsen af den rigtige medarbejder er langt lavere end omkostningen ved at ansætte den forkerte. 

Vælg mellem: 

Kandidat Evaluering

Kandidat Adfærdsanalyse

Følelsesmæssig intelligens

Intelligens- & Evnetest

Rekrutteringspakken