Menu
Intelligent Opmærksomhed

Pris: 25.000 kr. per person plus moms. Inklusive hotel, forplejning, materialer og analyser.

 

bliv en bedre menneskekender! 

---> NYHED! Tidligere poliinspektør og drabschef for Rejseholdet, Bent Isager-Nielsen, er gæsteunderviser og vil berige uddannelsen med et to timers indlæg om håndtering af egne følelser i stærkt følelsesmæssige situationer <---

 

nÆSTE uddannelse ER 25.-28. NOVember 2019

Uddannelse i 2020: 23.-26. november 2020

 

MELD DIG TIL IMENS DER STADIG ER PLADSER
  Tryk Her Knap 
ELLER RING TIL LONE 4121 4121
HENT PDF AF UDDANNELSESBESKRIVELSEN, NÅR DU TRYKKER HER!

ICO Med TEC + BI-N Linked In Optimiseret 

Indsigt: 
viden eller forståelse opnået gennem undersøgelser, erfaring eller tænkning

Intelligent Opmærksomhed Camp er 4 intense dage i adfærds-, transaktions- og dybde-psykologiens tegn. Du får værktøjer og metoder til at udvikle din intelligente opmærksomhed og få dit fulde menneskekender-potentiale frem. 

 

Intelligent Opmærksomhed er:

  • Igennem opmærksomhed at forstå, indse og begribe egne og andres følelser, adfærd og handlinger, samt at kunne årsagsefterforske effektivt på disse
  • Resultatet af intelligent opmærksomhed skal være at kunne fastholde egen lykke og give andre friheden til, ad egne veje, at blive intelligent opmærksomme på deres følelser, adfærd og handlinger
  • Intelligent opmærksomhed i højeste potens er at kunne gennemskue, forebygge, håndtere og melde sig ud af følelsesmæssige dramatiske optrin og være i balance med sig selv og omverdenen

 

MenneskeKenderen gør sin samlede videnmetoder og indsigter tilgængelig for dig!

Du bliver fortrolig med Marston & Jungs adfærdspsykologiske arketyper. Du får en personlig analyse.

Du bliver introduceret for metoderne, du så i tv-serien “Lie to me”. Sammen med certificerede undervisere træner du i at spotte mikro-mimik og dine evner til at efterforske følelser i ansigt, krop og stemmen.

Du opdager, hvad følelsernes intelligens er, hvordan du udvikler den og bruger den i din interaktion med verden. Dit vigtigste værktøj er din opmærksomhed på egne følelser. Til at hjælpe dig får du også din egen emotionelle intelligens kvotient-analyse.

Du bliver en del af en eksklusiv gruppe af deltagere på maksimalt 14 deltagere. Sammen går I på opdagelse i Stephen Karpmans dramatrekant: offer, redder og bøddel-roller og opdager, hvad jeres primære drama-rolle er. Du får de mentale værktøjer til at gøre dig fri af rollerne og træde ind i væren-tilstanden.

Alt bliver sat sammen med dybdepsykologi, neurovidenskab og empirisk psykologisk viden om menneskelig adfærd - for at aktivere din indre MenneskeKender og sætte dig i stand til langt bedre at fornemme situationer og mennesker.

  

25.-28. NOVember 2019 er næste kursus!

Undervisningen er fra 08:30 til 23:59 mandag-onsdag og 08:30-16:30 torsdag.

 

Dag 1 

De 5 universelle følelser

De fem kanaler

Følelsernes anatomi

Praktisk at læse følelserne

 

Dag 2

Mikromimik

Mikromimik test

Introduktion til adfærdspsykologi

Arketyper i praksis og det virkelige liv

Din adfærdsanalyse

 

Dag 3

Dramatrekanten

Din dramarolle

Praktisk adfærd & dramarolle(r)

Emotionel intelligens og virkeligheden

Evnen til at vurdere mennesker & stemninger 

 

Dag 4

Din EIQ analyse

Territorier, konfrontation & konflikt

Alt sat sammen i praksis

Diplomoverrækkelse og selvevaluering

***

En tidligere deltager udtaler:

“Fantastisk berigende og intenst, og også dybere end jeg troede”
Rikke Thuesen, Sales Manager, JP/Politikens Hus

 

HENT PDF AF UDDANNELSESBESKRIVELSEN, NÅR DU TRYKKER HER!
 
MELD DIG TIL IMENS DER STADIG ER PLADSER
  Tryk Her Knap 
ELLER RING TIL LONE 4121 4121

Se også ... 

Troværdighed Og Bedrag Banner